План конкурсов на 2020 год

Kinnitatud 16.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/16-1, muudetud 12.04.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/29-1 ja 16.06.2021 käskkirjaga nr 1.1-3/2021/52-1.

 

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE
LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta)
RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse
maksmine
Taotlusvoor Kaire
Cocker
100,000.00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire
Cocker
40,000.00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist
edendavad kultuuri- ja sporditegevused
Taotlusvoor Kristina
Pirgop
89,577.00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste
kultuuriühingute toetamine
Taotlusvoor Kristina
Pirgop
75,500.00 KUM jaanuar 
5 Pereõppe
partnerorganisatsioonide tegevustoetus
Taotlusvoor Jana Tondi 100,000.00 KUM jaanuar 
6 Narva
kooslaulmispeo "Sõida tasa üle silla" korraldusteenuse ostmine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Anna Farafonova 65,000.00 KUM jaanuar 
7 Integratsiooni
Sihtasutuse töötajate ja partnerite rahulolu uuringute läbiviimine
Avatud
hankemenetlus          RHS § 51 
Anastassia
Tuuder
20,000.00 KUM jaanuar 
8 Eesti
keele ja kultuuri tundmise klubid
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
206,800.00 ESF/KUM veebruar
9 Eesti
kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja
uussisserändajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
223,000.00 ESF/KUM veebruar
10 Väliseesti
noorte keelelaager
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Kaire
Cocker
63,000.00 HTM/KUM veebruar
11 Ideekorje
lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks
Taotlusvoor Ljudmila
Peussa
60,000.00 ESF/KUM veebruar
12 Ida-Virumaa
ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor
Taotlusvoor Kristina
Pirgop
227,660.72 RahMin veebruar
13 Rahvusvahelise
lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Anastassia
Tuuder
50,000.00 KUM märts
14 Konkurss
lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale
Preemiad Kristina
Pirgop
4,000.00 KUM märts
15 Grupijuhtimise
koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
24,370.00 ESF/KUM aprill
16 Eesti
keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
381,000.00 AMIF/SIM/KUM aprill
17 Eesti
keele kursused (eesti keeles)
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
423,000.00 KUM aprill
18 Ideekorje
lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks II voor
Taotlusvoor Ljudmila
Peussa
26,500.00 ESF/KUM mai
19 Eesti
keele koolitusteenuse tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
369,000.00 SIM juuni
20 Grupijuhtimise
koolitus eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
24,370.00 ESF/KUM juuni
21 Eesti
keele kursused (eesti keeles)
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
423,000.00 KUM juuni
22 Eesti
keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana
Tondi
381,000.00 AMIF/SIM/KUM juuni
23 Teavituskampaania
eesti keelest erineva emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Liilika
Raudhein
67,000.00 ESF/KUM juuli
24 Ida-Virumaa
ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor
Taotlusvoor Kristina
Pirgop
180,209.28 RahMin august

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond