Koolituspäev
„Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö“

Kohanemis- ja lõimumisteenuste vajadus kohalikul tasandil kasvab seoses rändega. Rändeliike on erinevaid ja sellest tulenevalt ka vajadusi on erinevaid. Paar aastat tagasi kaardistas riik kohanemis- ja lõimumisteenused ning sai kokku 96 rändetaustaga inimestele suunatud teenust. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel valmis 2020.a. juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“.

Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel valmis selle aasta alguseks kohanemis- ja lõimumisteenuste veebikeskkond LINDA, kus saab tutvuda erinevate riigi tugiteenustega ning leida lahendusi kohanemist ja lõimumist soodustavatele olukordadele. Kutsume teid koolituspäevale, et tutvustada lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud.

Päevakava
09.45-10.00 Kogunemine
10.00-10.15 Päeva sissejuhatus ja valdkonna tutvustamine
10.15-10.25 Kultuuriministeeriumi tervitussõnad
10.25-10.50 Lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenused: soovitused ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele – Anne-Ly Reimaa ja Anna Mäkinen, Kultuuriministeerium
10.50-11.00 Minu kogemus Eesti ellu sisseseadmisel. Välismaalase vaade 
11.00-11.10 Paus
11.10-11.20 Minu kogemus Eesti ellu sisseseadmisel. Välismaalase vaade
11.20-11.50 Intervjuu: Kuidas liigub välismaalane ühelt teenuselt teisele? Kus tekivad takistused ja kitsaskohad? – Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutus ja KOV esindaja vastavalt piirkonnale
11.50-12.10 Päeva esimese osa kokkuvõte
12.10-13.00 Paus
13.00-13.30 Lõimumisnõustaja e-tööriista tutvustus – Tanel Mätlik ja Anu Viltrop, Gravitas Consult OÜ
13.30-14.30 Kuidas kasutada e-tööriista kohanemis- ja lõimumisteenuste leidmisel ning kuidas suunata elanikku teenustele. Praktilised juhtumikorraldused
14.30-15.00 Nõustamisteenused ja -materjalid – Kätlin Kõverik ja Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest
15.00-15.30 Arutelu rühmades: mida vajab KOV kohanemise ja lõimumise edendajana
15.30-16.00 Kokkuvõtete tegemine kohanemis- ja lõimumisteenuste arendamisvajadustest

Toimumiskohad
04.05.2021 Harjumaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/83289503541
06.05.2021 Lääne-Virumaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/89048346613
11.05.2021 Järvamaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/88044293545
19.05.2021 Tartumaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/84979164401
20.05.2021 Valgamaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/86010769469
01.06.2021 Viljandimaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/85603137138
03.06.2021 Pärnumaa: Metsa 10, Pärnu – Pärnu Sotsiaalkeskus, suur saal ja veebis https://us02web.zoom.us/j/84804323077
09.06.2021 Läänemaa: Ehitajate tee 3, Haapsalu – Haapsalu Kutsehariduskeskus, ruum Suminar ja veebis https://us02web.zoom.us/j/85790770425
15.06.2021 Ida-Virumaa: Kooli 7, Jõhvi – Kersti Võlu koolituskeskus, konverentsisaal ja veebis https://us02web.zoom.us/j/83379933622
24.08.2021 Jõgevamaa: Tõrve küla, Põltsamaa vald - Tammemäe Jahimaja seminariruum
08.09.2021 Raplamaa: Hariduse 3, Rapla – Rapla Tarbijate Ühistu õppeklass
14.09.2021 Võrumaa: Männiku 43a, Võru – Kubija hotell-loodusspaa, suur seminariruum
15.09.2021 Põlvamaa: Uus 5, Põlva – Pesa hotell, suur seminariruum

REGISTREERU SIIN!

2021.a pakume kohalike omavalitsustele neljaetapilist koolitust: „Erinevad nõustamisteenused“ (2 at), „Teenusepakkujate vaheline koostöö“ (6 at), „Kliendi profileerimine ja motiveerimine“ (16 at) ning „Kultuurierinevused, normid ja stereotüübid“ (8 at). Neist kahte esimest moodulit pakume koos ühtse koolituspäevana „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö“ ja kõigis 15 maakonnas. Kolmandat ja neljandat moodulit pakutakse viies suuremas keskuses. Koolitusprogramm on suunatud ennekõike kohalike omavalitsuste ning nende allasutuste ametnikele ja töötajatele, kes teenindavad eesti keelest erineva emakeelega elanikke, kuid ootame koolitusele ka piirkondlikke MTÜsid.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“