Riigihange: Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine (viitenumber 234832)

Konkursi aeg 25.03.2021 15:00 - 28.04.2021 14:00
Kood 234832
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3066272/general-info

Riigihanke eesmärk: rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldaja 2021. aastaks leidmine.

Riigihange hõlmab rahvusvahelise lõimumiskonverentsi korraldamist Tallinnas 11.–12. novembril 2021 ja sama temaatilise seminari korraldamist Narvas 09. novembril 2021 ning konverentsi osalejate pidulikku vastuvõttu korraldamist esimese konverentsipäeva, 11. novembri, õhtul. Lõimumisalasest konverentsist võtab osa eeldatavalt 200 inimest. Seminarist võtab osa eeldatavalt kuni 50 inimest.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3066272/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. aprillil 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Anastassia Tuuder

uuringute valdkonnajuht

+372 659 9853
anastassia.tuuder@integratsioon.ee