Pereõpe

Pereõpe on hästitoimiv meetod tutvustada Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega 7-18-aastastele noortele lähemalt eesti kultuuri ning pakkuda võimalusi keele praktiseerimiseks ja kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Peredes eesti keele õppe eesmärk on toetada noorte eesti keele omandamist läbi suhtlemise teiste omaealistega ning aktiivselt tegevustes kaasalöömise.

Kümme päeva eestikeelses peres annab koolinoortele väga hea keelepraktika kõrval ka võimaluse kogeda teistsugust elukorraldust. Peredes ühiselt tavalisest pereelust osa saades kasvab julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades - areneb nn suhtluskeel. Noorte ja perede vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, mille hoidmist jätkatakse ka pärast koosoldud aega. Noortele pannakse kokku põnev programm, nii et jututeemadest ei tule neil kindlasti puudu. Külastatakse kohalikke vaatamisväärsusi, käiakse matkamas, peetakse lõkkeõhtuid ja piknikke, hoolitsetakse koduloomade eest ning mängitakse sportlikke võistlusmänge. Tegevuste valikul arvestatakse lisaks ilmale ka noorte sooviga.

  • Pereõppe raames tutvustatakse noortele eesti kultuuriruumi - maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakume võimalust kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega.
  • Noortel võimaldatakse suhelda keelekeskkonnas eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist.
  • Pereõppe vahetus kestab 10 päeva, sel ajal elab õpilane eesti peres, kus koos temaga on veel temaeline laps või lapsed, temaga suheldakse ainult eesti keeles ja talle korraldatakse vähemalt 2 ühisüritust: Lõuna-Eestit tutvustav ekskursioon/matk ja käsitööpäev. Ühisürituste kavad paneme paika koos kõikide peredega.
  • Õpilane saab endale keeleõppemapi, kus on keeleharjutused, vajalikud väljendid ja sõnad, mis tal tuleb omandada ja pereõppe perioodi jooksul täiendab ta seda mappi tema jaoks uute ja oluliste väljenditega. Kavas on loodusmatkad, õuesõpe, looduslaagrid.
  • Võimalikud marsruudid on Suur Munamägi, Rõuge Ööbikuorg, Lohusoo matkarada, Taevaskoja, Mõniste metsavennarajad, Põlva Talurahvamuuseum, Vastseliina Piiskopilinnus, Tartu Loodusmuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Linnamuuseum, ERM, Tartu Kunstimuuseum, Botaanikaaed, Jääaja muuseum. Pered osalevad ka neile sobivatel ja huvipakkuvatel kohalike omavalitsuste korraldatud üritustel.
  • Käsitööpäev viiakse läbi Sõmerpalu tegeluskeskuses, Osula koolimajas või Sõmerpalu alevikus projektijuhi kodus ja seal valmistatakse kaarte, karpe, šokolaadiümbriseid, kuivkompositsioone ja puidust pannilabidaid, võinugasid, kandikuid või kaunistustega küünlaid, mille käigus õpitakse tööks vajaminevaid väljendeid. Võimaluse korral osaletakse ka Rõuge käsitöötare töötubades.
  • MTÜ VEEDA VAHEAEG VÕRUMAAL on pereõpet korraldanud juba 21 aastat, nende aastatega tekkinud perede võrgustik on tugev ja kompetentne.
  • Integratsiooni Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ja laagrites alates 1998. aastast ja sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust. Pereõppe toimumise ajagraafik ning kontaktid avalikustatakse igal kevadel.
     

Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes 2021

Pereõppe korraldaja Laagri projekti nimi Laagris osalejad Toimumiskoht Laagri toimumise aeg

Kontaktisik, telefon,             e-post

MTÜ Meelte Kindlus

„Keeltesumin Pärnumaal“

36 noort

Noored Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Narvast ja Narva-Jõesuust vanuses 7-19 aastat

Pärnumaa peredes (Raeküla, Sindi, Kihnu, Tammiste)

13.06.-22.06.2021
02.07.-11.07.2021
16.07.-25.07.2021
30.07.-08.08.2021

Marina Kapajev

53446549
meeltekindlus@gmail.com

MTÜ Kolga-Jaani Maanaiste Selts

„Viljandimaa võõrustab“

40 noort

Noored Ida-Virumaalt Ettevõtlikkuse koolist vanuses 7-19 aastat

Viljandimaa peredes (Kolga-Jaani)

28.05.-06.06.2021
13.06.-22.06.2021
09.07.-18.07.2021
23.07.-01.08.2021

Ulvi Tatar

5141243
ulvitatar@gmail.com

MTÜ MOZAIK

„Minu uus sõber on keelesõber“

30 noort

Noored Ida-Virumaalt vanuses 7-19 aastat

Põlvamaa peredes (Räpina, Põlva, Kanepi vald)

juuni-juuli 2021
18.09.-26.09.2021

Monika Adamson

5221650
madamson2808@gmail.com

MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal

"Räägime eesti keeles"

102 noort

Noored Narvast vanuses 10-19 aastat

Võrumaa peredes

12.06.-21.06.2021
22.06.-01.07.2021
03.07.-12.07.2021
15.07.-24.07.2021
27.07.-05.08.2021
07.08.-16.08.2021
18.08.-27.08.2021

Pille Kulberg

527 5354
pille.kulberg@mail.ee

Angelina Myullyumyaki

35 70749, 5541909
a.myullyumyaki@gmail.com