Lõimumisvaldkonna arenduspreemiad

Alates 1999. aastast annab Integratsiooni Sihtasutus välja igaaastaseid lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid.

Arenduspreemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist eri rahvusest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Arenduspreemiad antakse välja kolmes kategoorias:

  • Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Koostöö soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel eesmärgiga tihendada kogukondade vahelisi kontakte. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumist toetava arvamuse kujundamine meediaprojektide või arvamusliidrite algatuste kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

Lõimumisvaldkonna arenduspreemiate väljaandmist rahastab Kultuuriministeerium.

Fotol on 2017. aasta lõimumisvaldkonna arenduspreemiate saajad eesti kirjanduse tõlkija Veera Prohhorova, Eesti-Mordva seltsi juht Natalia Ermakov ja MTÜ Ehtical Links / Tartu Rahvusvaheline Maja (auhinna võttis vastu selle üks eestvedajaid Nastja Pertsjonok).
2017. aastal anti välja ka Balti riikide lõimumisauhind, mille pälvis stuudioteater Joriks Lätist. Auhinna võttis vastu Anita Zorgenfreija Läti kultuuriministeeriumist (fotol vasakult teine).