Lõimumispreemiad

Integratsiooni Sihtasutus annab välja igaaastaseid lõimumispreemiaid. Preemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist eri rahvusest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Arenduspreemiad antakse välja kolmes kategoorias:

  • aasta kultuuritutvustaja (Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele);
  • aasta sillalooja (eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine);
  • aasta sõnumikandja (lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu).

Igas kategoorias parimaks tunnustatud projekti elluviija saab 1000 euro suuruse preemia.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009. Lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiate konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.
 

Lisateave:
Kristina Pirgop
Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonnajuht
Telefon: 659 9024
e-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee