Kogukondlik koostöö

Kogukondliku koostöö keskmes on pere- ja sõpruskond, kultuuri- ja rahvaseltsid, aga ka ettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Mida rohkem teevad kogukonna liikmed omavahel koostööd ja üksteisega arvestavad, seda turvalisemalt nad ennast tunnevad. Ühiskonna liikmete, sh eri rahvusest inimeste valmidus koostööks ongi turvatunde aluseks.

Turvatunde suurendamise kõrval aitavad koostöötegevused eri rahvusest inimesi kaasata ühiskonnaellu, saada keelepraktikat ja tõsta teadlikkust teistest rahvustest inimestest enda kõrval. Koostöös korraldatakse kultuuri- ja spordiüritusi, arutelusid, avalikke konsultatsioone, konverentse ja seminare.