Kogemuskohtumised

Ootame tagasipöördujaid kogemuskohtumistele!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib tagasipöördujatele mõeldud kohtumisi, et aidata paremini kohaneda eluga Eestis ja leida kontakte teiste tagasipöördujatega. Kohtumised toimuvad detsembrini ning on kõigile tasuta.

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teised tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi ja muresid.

Kohtumisi viivad läbi kogenud koolitajad ja nõustajad. Kohtumistel osaleb ka Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustaja Kaire Cocker.

 

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustaja
kaire.cocker@integratsioon.ee
+372 5364 4172