Ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks

Konkursi aeg 17.05.2021 00:00 - 14.06.2021 23:59
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja ideekorje lõimumisalaste koostöötegevuste läbiviimiseks. Sihtasutus ootab ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

Ideekorje eesmärk on pakkuda võimalusi kõigile, kes soovivad lõimumisse panustada, esitada uusi mõtteid ja lähenemisi kogukondliku koostöö ja ühistegevuste arendamiseks.

Integratsiooni Sihtasutus ootab ideid, mille elluviimine jääb ajavahemikku 01.08.2021 kuni 31.12.2021.

Ideekorje eelarve on 26 500 eurot. Ühe projekti kogumaksumus võib olla maksimaalselt 4900 eurot.

Ideede kirjelduste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2021. Ideed tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil taotlus@integratsioon.ee.

Koostöötegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

INFOTUNNID

Lisainfot ideekorjes osalemise kohta saab infotundidel, mis toimuvad 26. mail kell 14.00 (eesti keeles) ja 27. mail kell 14.00 (vene keeles) Zoomi keskkonnas. 

Infopäevale palume registreeruda SIIN. Registreerunutele saadetakse täpsem info üritusel osalemiseks.

INFOTUNDIDE MATERJALID

 

JUHEND JA VORMID

Lisainfo:

Ljudmila Peussa

Integratsiooni Sihtasutuse koostöötegevuste valdkonnajuht

+372 659 9859
ljudmila.peussa@integratsioon.ee