Contest period 29.12.2020 15:00 - 28.01.2021 12:00
Avatud hankemenetlus
Code 231316
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2733192/general-info

Hanke eesmärk: leida reisiteenuseid osutavad ettevõtjad (edaspidi Reisiettevõtja), kellega sõlmitakse raamlepingud. Raamlepingu kestus on 24 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Hankemenetluse objekt: riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu ja Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” alusel reisiteenuste tellimine.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2733192/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 28. jaanuaril 2021 kell 12.00.

Additional information:

Elmira Hozjaitšikova

assistent Narvas

659 9064/ 5550 5717
elmira.hozjaitsikova@integratsioon.ee