Contest period 05.01.2021 00:00 - 04.02.2021 23:59
https://toetused.kul.ee/et/login

05.01.2021 kuulutab Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“.

Taotlusvooru lahtioleku aeg: 05.01.2021 kell 00.00 - 04.02.2021 kell 23.59.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 04.02.2021 kell 23:59.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 “Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord” ning selle seletuskiri.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad Zoomi keskkonnas:

  • 13.01.2021 kell 14.00 eesti keeles
  • 15.01.2021 kell 14.00 vene keeles

Infopäevale palume registreeruda aadressil raili.pihlamagi@integratsioon.ee. Infopäevade lingid edastatakse osalejatele kolm päeva enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee

Raili Pihlamägi
rakenduskeskuse koordinaator
659 9066
raili.pihlamagi@integratsioon.ee