Contest period 16.11.2020 10:00 - 16.12.2020 14:00
Code 229705
Organizer: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2575513/general-info

Hanke eesmärk: 500-le kolmandate riikide kodanikust täiskasvanule eesti keele B1-tasemel (eesti keeles) kursuste ettevalmistamine ja elluviimine parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid ning Siseministeeriumi kaasfinantseering.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2575513/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 16. detsembril 2020 kell 14.00.

Additional information:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee